Sport op school

Gezonde voeding en beweging

Naast een goed gevoel vinden we gezonde voeding en beweging zeer belangrijk. Daarom worden er verscheidene sportactiviteiten en bewegingstussendoortjes aangeboden, zowel tijdens als na de schooluren. Er is samenwerking met SVS, zodat er ook buiten de school gesport kan worden.

Fruit als gezond tussendoortje

Elke voormiddag wordt er enkel fruit gegeten in onze klassen.  De kinderen eten het fruit in groep op, bijvoorbeeld vlak voor de speeltijd in de voormiddag. Dit wordt telkens in de mate van het mogelijke aan een educatieve activiteit gekoppeld.

Drankenbeleid

De kinderen drinken enkel water op school. Water wordt de hele dag aangeboden. Er is een drinkwaterfontein waar de kinderen de ganse dag hun drinkfles kunnen vullen.

Zwemmen

Zwemmen is gratis in het eerste leerjaar. De eerste graad besteed aandacht aan watergewenning en leren drijven.  We focussen op het aanleren van een goede zwemstijl in het 3de en 4de leerjaar en investeren daarin de meeste zwemuren. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de focus op zwemmen in het 3de en 4de leerjaar aangewezen is. We spreken dit onderzoek niet tegen en zetten hierop in. In de derde graad ligt de focus op brevetzwemmen en het onderhoud van de zwemstijl.  Het aantal zwembeurten is dan ook minder.