Mediawijsheid en programmeren

Onze school besteedt ook al van in de kleuterklasjes aandacht aan programmeren.  De jongste kleuters gaan aan de slag met Co-de-rups van Fisherprice om codes te leren bouwen en lezen.  De oudste kleuters gebruiken de beebot en de robotmuis, doen aan levend programmeren,...

In het lager worden iPads ingezet en gebruiken we zowel unplugged activiteiten (zonder computer) als activiteiten met een scherm: Scratch, code.org,...

Om programmeren en computationeel denken te integreren in onze schoolwerking werd een programmeercoach aangesteld.  Juf Inge komt in alle klassen nieuwe werkvormen met allerhande materialen introduceren, zodat niet enkel de kinderen op de digitale trein kunnen springen, maar ook hun leerkrachten een training krijgen.

Digitale vaardigheden

Waarom mediawijsheid en leren programmeren?

Onze kinderen groeien op in een compleet andere wereld dan die waarin wij zijn opgegroeid. Mobiele telefoontjes, computers, Youtube, Netflix en Snapchat zijn verweven in hun dagelijkse leven. Zelfs hun speelgoed is digitaal en soms zelfs programmeerbaar.

Het is één ding om te weten hoe je met deze technologieën om moet gaan, het is een ander verhaal om te begrijpen welke logica erachter zit. Bij het leren programmeren zullen kinderen de digitale wereld waarin ze leven ook ècht begrijpen. Ons vertrouwen in technologie zal alleen maar toenemen in de toekomst. Studenten van vandaag moeten niet alleen bezig zijn met het passief gebruiken van deze technologie, maar ook met het begrijpen en beheersen ervan.

Verbeter de wereld

De laatste eeuwen vertrouwden we op het geschreven woord om hun ideeën te verspreiden. Als je kon lezen en schrijven kon je verandering op gang brengen. Vandaag de dag is schrijven niet genoeg. Om gedragsverandering te bewerkstelligen is het van cruciaal belang een digitaal medium in te schakelen.

Kinderen kijken steeds minder tv en lezen steeds minder boeken. Ze krijgen hun informatie via Youtube, apps en spelletjes. Als je over een aantal jaar mensen wilt beïnvloeden heb je niets meer aan een krant, een boek of reclame op TV. Je zult technologie moeten inschakelen.

Ideeën realiseren

Iedereen heeft ideeën. Maar een paar kunnen ze ook werkelijk waar maken. Kennis van coderen maakt het onderscheidt tussen mensen met een idee en mensen die een idee ook waar kunnen maken. Als je wilt dat je kind een bouwer, ontdekker, uitvinder, probleem oplosser wordt die ideeën tot leven kan brengen, moedig hem dan aan om te leren programmeren. Ze hoeven niet precies te weten hoe iets van voor naar achter gecodeerd is, maar de basis moeten ze begrijpen om zelf te kunnen bepalen of en hoe hun idee gemaakt kan worden.

Leren logisch nadenken

Leren programmeren is niet alleen belangrijk voor het gemaakte eindresultaat: de app, robot of website. Het hele proces van het programmeren is belangrijk. Het leren logisch nadenken is belangrijk; het gedetailleerd bedenken wat je precies wilt hebben en hoe dat uiteindelijk geprogrammeerd zou moeten worden. Steve Jobs zei eens “Everybody in this country should learn to program a computer… because it teaches you how to think.” 

Het is dus niet per definitie bedoeld om kinderen op te leiden tot programmeur, maar om ze vaardigheden te leren waarvan ze in elk beroep profijt hebben. Leren programmeren is dus niet alleen bedoeld om je kind op te leiden tot programmeur. Door het leren programmeren leert je kind vaardigheden waar ze in heel veel andere beroepen ook veel baat bij hebben. Denk aan vaardigheden als:

    • Creatief en logisch denken
    • Ruimtelijk inzicht
    • Probleemoplossend vermogen
    • Structureren
    • Samenwerken

Beroepen van de toekomst

Er is nu al een tekort aan technisch personeel en dit tekort zal in de toekomst alleen maar toe gaat nemen. Vooral voor meisjes is het een goede keuze om nu al met programmeren bezig te zijn, vrouwen in de techniek blijven zeldzaam. Momenteel worden allerlei producten ontwikkeld voor vrouwen, door mannen. Het is enorm belangrijk om ook vrouwen mee te laten werken aan deze technologieën.

 

BS De Pannebeke start een nieuwe Coderdojo

Basisschool De Pannebeke richt, met een provinciale subsidie, workshops programmeren in in samenwerking met buurthuis Sint-Jozef. Andere Partner van het project Digitale Helden van de school is de nationale organisatie Coderdojo. Doelgroep zijn maatschappelijk kwetsbare gezinnen: ‘In een buurt met groeiende diversiteit en kansenindicatoren willen we geen kinderen achterlaten. En we focussen ook op de ouders, in het bijzonder de mama’s’ zegt Directeur Cindy Cottenjé. De eerste sessie vindt plaats op 13 oktober.

Wie de Pano-uitzending over’ Arm Vlaanderen, 5 jaar later’ van 12 september heeft gevolgd, heeft nog eens bevestigd gezien hoe belangrijk opleiding en deelname aan het maatschappelijk leven is.

Tegenwoordig spelen digitale vaardigheden daarin een belangrijke rol.

Maar niet iedereen heeft de kans die vaardigheden thuis te verwerven en daarom wil BS De Pannebeke ze helpen ontwikkelen binnen een schoolse context, maar op een speelse manier, drempelverlagend, gratis, buiten de schooluren en met inclusie van de ouders.
 

Steun van de Provincie, partnerschap met Coderdojo en buurthuis Sint-Jozef
In Sint-Jozef wordt een nieuwe Coderdojo opgericht. Coderdojo is een nationale organisatie met workshops ( of Dojo’s)  over heel Vlaanderen.  Doel is om kinderen tussen 7 en 18 jaar aan het programmeren te krijgen. 

De Dojo’s zijn overal zeer populair en altijd volzet. Maar kansarmen vinden meestal niet de weg naar deze initiatieven.

Precies daarin wil BS De Pannebeke verandering brengen. Directeur Cindy Cottenjé: ‘Vanuit ons project ‘Digitale helden’ bundelen we de krachten met Coderdojo.  Onze opzet is om meer kansarmen te bereiken.  Daarvoor werken we samen met het buurthuis van Sint-Jozef, die meer kinderen kan bereiken en overtuigen om te komen.  Waar Coderdojo vooral de nadruk legt op experimenteren (en coachen), zullen wij elke Dojo starten met een korte instructie (een lesje) om de deelnemers vervolgens zelf te laten experimenteren.’ 
Om dit project te ondersteunen, kregen we een subsidie van Provincie West-Vlaanderen.

Provincie West-Vlaanderen

Meisjes, statitistieke meisjes
Jongens en meisjes, iedereen is van harte welkom, maar er worden speciale inspanningen gedaan om meisjes (en hun mama’s) te bereiken. Meisjes stromen volgens de statistieken immers nog te weinig door naar Stem-richtingen  (science, technology, engineering, mathematics) en computerwetenschappen. De workshops worden begeleid door vrouwen en interessegebieden van meisjes worden mee als insteek genomen.  

De Coderdojo praktisch
Wat: spelenderwijs leren programmeren met leuke software, stap voor stap digitale verhalen creëren, computerspelletjes maken en aan de slag gaan met robots.

Wie kan komen: iedereen: kinderen en hun ouders – geen voorkennis vereist.

Wie organiseert en begeleidt: De Digitale Helden (=leerkrachten van de school) geven de workshops die een partnerschap zijn van Provincie West-Vlaanderen, Basisschool De Pannebeke, Coderdojo Belgium en Buurthuis Sint-Jozef. Vrijwilligers van buiten de school zij welkom voor extra begeleiding.

Wanneer: maandelijks, eerste sessie op zaterdag 13 oktober 2018 van 9u30 tot 12u (voorts op 10 nov en 8 december 2018 en op 12 jan, 9 feb, 9 ma, 20 april, 11 mei en 8 juni 2019)  

Waar: buurthuis Sint-Jozef, Landjuwelenstraat 43, 8000 Brugge.

Kostprijs: helemaal gratis!

Er zijn 15 plaatsen ter beschikking. Inschrijven gebeurt per sessie en kan bij de buurtwerkster. Als er nog plaatsen over zijn, kan inschrijven ook  online via het coderdojo netwerk (coderdojobelgium.be of facebook). 

Coderdojo Sint-Jozef