Een tweede thuis dicht bij huis

Openheid

De openheid van de school uit zich niet enkel in de toegankelijkheid maar is ook voelbaar in de dagelijkse omgang met de ouders. Communicatie vinden we erg belangrijk. Leerkrachten en directie zijn steeds bereid tot een gesprek en dialoog.

Thuisgevoel

We streven ernaar om de kinderen een goed gevoel te geven door hen een ‘tweede thuis’ te bieden. Een luisterend oor en een knuffel kunnen wonderen doen.  Zich goed voelen op school is een zeer belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.

Gelijke kansen

Leerstof –conform aan de opgelegde eindtermen- wordt gegeven, aangepast aan de noden van elk kind. Er is veelzijdig contact en overleg met externen (logopedisten, CLB, e.a.), zodat elk kind nauwgezet gevolgd en geholpen kan worden. Dit gebeurt steeds in overleg met de ouders.

Zorgen voor elkaar

De Leo Lief-brigade is een afvaardiging van kinderen van verschillende klassen die samen kleine probleempjes op de speelplaats oplost. Zij proberen dit steeds te doen op eigen initiatief en helpen andere kinderen om hun welbevinden te verbeteren. Kinderen kunnen steeds aangeven aan de brigade dat ze zich niet goed voelen of alleen zijn door op de Leo Lief-stip te gaan staan.

Klasgesprekken

We besteden veel aandacht aan klasgesprekken. Zo is er iedere week een praatkring waar kinderen kunnen vertellen over eigen interesses, het voorbije weekend, wensen, … .

Ook wanneer er een probleem is met de groepsdynamiek wordt meteen een klasgesprek georganiseerd.

Kinderbrigades

Kinderen kunnen meenadenken over het beleid op school en zelf initiatieven voorstellen. Meer info hierover vindt u in het luik 'kinderparticipatie'.

Photo